Mens en Motivatie Centraal

Hermans

Hermans Elsloo

Hermans Elsloo werd begin 2011 opgenomen in de van de Kreeke familie (Persbericht). Hermans brengt nieuwe kennis binnen van ondermeer zuurbestendige vloeren en kitwerk. Daarnaast zijn er overlappingen met de huidige activiteiten van de afdeling betontechniek van van de Kreeke.

Hermans Elsloo blijft onder de gekende naam verder werken met dezelfde kwaliteit en flexibiliteit als voorheen. Door de overname door van de Kreeke kan Hermans Elsloo steunen op een goed georganiseerd bedrijf, waardoor onder meer VCA en ISO9000 ook binnen Hermans een meerwaarde bieden.

       Hermans blijft actief op volgende gebieden:

betonreparatie

injecties

coatingen / oppervlaktebescherming

gietasfalt

dakreparaties

tegelwerk

vloeistofdichte voorzieningen

zuurbestendig metselwerk

kunststof voegwerken

kitwerk

De duidelijke synergieen met van de Kreeke betontechniek bieden voor u als klant een absolute meerwaarde.

Hermans Elsloo BV erkend leerbedrijf Betonreparatie

Het LSVB (Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Betonreparatiebedrijven) is het opleidingsinstituut voor de betonreparatiebranche.
Het LSVB werkt daarin samen met de brancheorganisatie VBR (Vereniging van Gecertificeerde BetonReparatiebedrijven) en het overkoepelende opleidingsorgaan voor de bouw, Fundeon.

In het LSVB nemen zo'n zestig betonreparatiebedrijven deel, die praktijkopleidingsplaatsen ter beschikking stellen. Hermans Elsloo BV is sinds 1 april leerbedrijf geworden van het LSVB.

Leerlingen kunnen zich nu ook bij Hermans melden indien zij een opleiding willen volgen op het gebied van betonreparatie. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de site van LSVB: www.lsvb.eu

Bekijk eerder nieuws

Vestiging België

Nijverheidspark 22, B-3580 Beringen
T. +32(0)11 85 16 25
F. +32(0)11 73 51 49

info@vandekreeke.be

Vestiging Nederland

Huib van de Kreekeweg 5
6361 KG Nuth
T: +31(0)45 524 18 00
F: +31(0)45 524 48 18

info@vandekreeke.nl